SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI | KIDEM TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞINA ETKİSİ

SGK İşten Çıkış Kodları – İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi herhangi bir sebepten ötürü sonlanabilir. SGK çıkış kodları iş ilişkisinin ne şekilde sonlandığını gösteren verilerdir. İşveren işten çıkış işlemlerini gerçekleştirirken SGK işten ayrılış bildirgesi ekranındaki SGK çıkış kodlarından birini seçmek zorundadır. Seçilecek işten çıkış kodu daha sonrasında alınacak işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı için önemlidir. Bundan dolayı işten ayrılma nedeni hangi koda uyuyorsa onun seçilerek çıkış işleminin yapılması gerekmektedir.

İşten çıkış kodu, İŞKUR’a işsizlik maaşı almak için yapılan başvurularda ilk bakılan hususlardan biridir. Bazı işten çıkış kodlarında işsizlik maaşı alınabiliyorken bazılarında ise işsizlik maaşı alınamamaktadır. Bazı durumlarda kişiler işsizlik maaşı alabilecek şekilde işten ayrılsalar bile işveren tarafından işten çıkış kodu SGK’ya yanlış bildirildiği için işsizlik maaşı alınamamaktadır. Bu durumda dava açılması ve dava sonucunda verilecek karara göre SGK’ya geriye dönük işsizlik maaşının ödenmesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun için temel şart işten çıktıktan itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşı için İŞKUR’a başvurulmasıdır. İşsizlik maaşı ile ilgili daha fazla bilgi için “İşsizlik ödeneği (İşsizlik Maaşı) Nedir?” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

SGK İşten Çıkış Kodlarına Göre İşçi Hak edişlerini gösteren tabloda hangi çıkış kodunda kıdem tazminatına hak kazanılır, hangi çıkış kodunda ihbar süreleri vardır, hangi çıkış kodunda personel/işçi işsizlik ödeneğine hak kazanır konusunda pratik bilgi sağlamak açısından sizlere sunulmuştur.

SGK İşten Çıkış Kodları 

ÇIKIŞ KODU

İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ

KIDEM
TAZMİNATI

İHBAR
TAZMİNATI

İŞSİZLİK
MAAŞI

1

Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshi

2

Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshi

3

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4

Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

+++

5

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

++
8

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

+

9

Malulen emeklilik nedeniyle

+

10

Ölüm

+

11

İş kazası sonucu ölüm

+

12

Askerlik

+

13

Kadın işçinin evlenmesi

+
14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

+

15

Toplu işçi çıkarma

+++

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17

İşyerinin kapanması

++

+

18

İşin sona ermesi

+++
19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ no’lu kod kullanılır)

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ no’lu kod kullanılır)

21

Statü değişikliği

22

Diğer nedenler

23

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

++

24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

++

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

+

+

26

Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

+

+

28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

+

+

29

29 kodu yerine 42,43,44,45,46,47,48,49,50 kodları eklenildi.

30

Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” no’lu kod kullanılır.)

31

Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

++

+

32

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

+++
33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

+

+

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

+++
35

6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş

+

36

KHK İle İşyerinin Kapatılması

37

KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma

38

Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

39

696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40

696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

+++
41

Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması

 

Yukarıda SGK İşten Çıkış Kodları ile ilgili bilgilere yer verdik. Bursa İşçi Avukatı olarak işten ayrıldıktan sonraki süreçte, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinizde iş hukukunda deneyimli kadromuzla yanınızdayız. Bilgi almak için iletim bölümündeki telefon numarasını arayarak veya iletişim formunu doldurarak Ofisimize ulaşabilirsiniz.

Leave A Reply