CEZA HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA CEZA HUKUKU AVUKATI

Bursa Ceza Avukatı | Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak  ceza yargılamasına, hazırlık soruşturmasından itibaren dâhil olarak yapılan yargılama neticesinde hükmün kesinleşmesi ve cezanın infazı aşamalarına kadar müvekkillerimize hukuki destek ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Bu kapsamda Bursa ceza hukuku avukatı olarak Ağır Ceza Mahkemelerinde ve Asliye Ceza Mahkemelerinde devam etmekte olan kovuşturma dosyaları ile soruşturma aşamasında kolluk ifadesi sırasında, Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan sorgularda ve Seri Yargılama usulünde hukuki süreçleri yönetmekteyiz.

Bugüne kadar pek çok ceza dosyasında hukuki başarı elde etmiş bulunmaktayız.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza suça karşılık olarak devlet tarafından uygulanan yaptırım olarak tanımlanabilir. Cezanın amacına yönelik olarak geçmişten gelen birçok farklı teori mevcuttur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun birinci maddesinde ceza kanunun amacı “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.” Şeklinde tanımlanmıştır. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un infazda temel amaç başlıklı üçüncü maddesinde cezanın amacı da aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

Adaletin yerini bulması, mağduriyet ve hak kayıplarının oluşmaması temel amacımızdır. Bu kapsamda uluslararası yargı mercileri de dâhil olmak üzere tüm iç ve dış hukuk yollarını kullanmaktayız. Bununla birlikte ceza davası sonunda oluşan hak kayıplarının telafi edilmesi için açtığımız tazminat davaları ile de müvekkillerimize destek sağlanmaktayız.

Ceza Hukuku Konuları

Bilişim suçları, hakaret, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde satıcılığı, taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, vergi suçları Bursa Ceza Avukatı Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak başlıca çalışma alanlarımızdır.

Yukarıda sayılan suçlar kapsamında süreç içerisinde takip edilen savcılık ve kolluk sorgusunda ifade alınmasına katılma, tutukluluğa itiraz, adli kontrol kararına itiraz, adli sicil kaydının silinmesi, infaz rejiminden kaynaklanan problemlerin çözülmesi, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri gibi iş ve işlemlerde de avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bursa ceza avukatı olarak ceza dosyalarında amacımız her aşamada etkili ve gerekli işlemleri yaparak sürecin en doğru şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Ceza yargılamalarında suçun işleniş şekli, yeri, zamanı, aracı gibi hususlar ile meydana gelen eylemin ağırlığı, failin kusur durumu taksir veyahut kastın yoğunluğu gibi durumlar verilecek cezanın miktarını etkilemektedir. Bu kadar çok değişkenin olduğu ve her ihtimalin farklı sonuçlar doğurduğu ceza yargılamasında avukatla temsil hayati önem taşımaktadır. Bursa Ağır ceza avukatı ve Bursa ceza avukatı olarak ceza dosyalarının takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Ceza Hukuku Avukatı
Bursa Ceza Hukuku Avukatı
Bursa Ceza Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;
  • Soruşturma aşamasında, soruşturma dosyasının takibini,
  • Ağır ceza mahkemelerinde ve Asliye ceza mahkemelerinde görülen ceza davaları,
  • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davaları,
  • Siber suçlara ilişkin ceza davaları,
  • İcra ceza mahkemelerinde görülen ceza davaları,
  • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
  • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
  • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği

Ceza davalarında soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamalarında yargılamanın başlamasıyla birlikte dosyanın bir bütün olarak bursa ceza hukuku avukatı tarafından takibinin sağlanması gerekmektedir. Her ceza dosyasındaki somut olay birbirinden farklı olup her dosyada süreç özenle takip edilmelidir. Ceza avukatı soruşturma aşamasında kollukta ya da savcılıkta başlayan ifade süreçleri, yargılama sırasında mahkemede dosyanın takibi, cezaevinde olan kişilerle cezaevinde görüşme yapıp sürecin aydınlatılması ve gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Bursa ceza hukuku avukatı olarak aklınızdaki soruların cevaplandırılması ve davalarınızda destekçiniz olabilmemiz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.