TÜKETİCİ HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA TÜKETİCİ HUKUKU

Bursa Tüketici Hukuku Avukatı I Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Tüketicilerin haklarının korunmasına ilişkin olarak yürürlükte olan mevcut kanunumuz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundur. Kanunun amacı birinci maddesinde şu şekilde açılanmıştır: “Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” Kanun her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Bir işlemin tüketici işlemi olup olmadığını öğrenmek için Bursa Avukatına başvurabilirsiniz. Bazı durumlarda işlemin tüketici işlemi olup olmadığının tespiti zor olmaktadır. Bursa Avukatı hukuki tecrübesiyle işlemin tüketici işlemi olup olmadığının tespitini yapacaktır.

Tüketici Hukukunda Parasal Sınırlar Nelerdir?

Tüketici hukukunda başvurulacak merciiler uyuşmazlıkların parasal sınırına göre değişmektedir. Bu parasal sınırlar ise her yıl değişkenlik göstermektedir. Öncelikle 7 bin 550 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklar için Büyükşehir Statüsünde olan illerde 2021 yılı itibariyle başvuru yapılacak mercii İlçe Tüketici Hakem Heyetleridir. Yine Büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde ise değeri 11 bin 330 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Başvuru yaparken hukuki destek almak için Bursa Avukatına başvurabilirsiniz.

Eğer söz konusu uyuşmazlık 11 bin 330 TL’nin üzerindeyse bu durumda uyuşmazlıkla ilgili olarak görevli merci Tüketici Mahkemeleri olacaktır. Bu hususta önemli olan bir nokta ise 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 22/07/2020 tarihinde yapılan değişiklikle dava açmadan önce arabuluculuk şartının getirilmiş olmasıdır. Kanunun 73/A maddesinde istisna tutulan haller haricinde Tüketici Mahkemesinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Arabulucuya başvurmak bir dava şartıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunun 115.maddesinin ikinci fıkrasında “Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir.” Hükmü yer almaktadır.

Dava şartının yerine getirilmesi her davada önem arz etmektedir. Bursa avukatına başvurarak her dava için gerekli dava şartlarını öğrenebilirsiniz. Tüketici hukukunda yaşadığınız problemler için de Bursa Tüketici Avukatı ve Bursa Tazminat Avukatı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Tüketici Hukuku Avukatı
Bursa Tüketici Hukuku Avukatı

Bursa Tüketici Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;

· Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması

· Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi

· Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi

· Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi

· Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi

· Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi

· Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartların tespiti ve yasal işlemler

· Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması

· Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

· Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

Tüketici Hukuku konusunda deneyimli ve tecrübeli ekibiyle Zerdali Hukuk ve Danışmanlık tüketici hukuku ile ilgili her türlü konuda hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.