TİCARET HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Bursa Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı I Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku üretilen malların tüketim alanına gönderilmesini farklı bir anlatımla üretim ile tüketim arasındaki aracılık faaliyetlerini, hizmet, iletişim alanındaki diğer faaliyetleri de kapsamaktadır. Ticaret hukukunu en kısa şekilde üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz. Ticaret hukuku özel hukuk ve kamu hukuku ayrımında özel hukuk kapsamında yer almaktadır. Ticaret hukukunun özel hukuk kapsamında yer almasına rağmen günümüzdeki gelişmeler her ülkede farklı boyutlarda olsa da devletin ticaret hayatına müdahale etmesini de gerektirmektedir. Bu gelişmeler ticaret hukuku içerisinde kamu hukuku nitelikli hükümlerin de geniş bir biçimde yer almasına sebep olmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nda Ticari İşletmeler, Ticaret şirketleri gibi çok geniş düzenlemeler mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Ticaret şirketleri şunlardır; Anonim şirket, Limited şirket, Kollektif şirket, Komandit şirket, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket. Uygulamada en sık karşılaştığımız şirket türleri ise Anonim şirketler ve Limited şirketlerdir. Bursa Ticaret hukuku avukatı olarak Ticaret hukuku konusundaki davalar ve hukuki sorunlarınız için uzman ekibimize internet sitemizdeki formu doldurarak ya da telefon ile randevu alarak ulaşabilirsiniz.

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık, Ticaret ve Şirketler hukuku alanında çok geniş bir çerçevede hukuki hizmet vermektedir. Ticari şirketlerin kuruluşlarından başlayarak, bu şirketlerin faaliyette bulundukları tüm aşamalarda temsil etmekte olup başta şirketler hukuku olmak üzere, ticari uyuşmazlıklar ile ticari alacakların çözümü, kıymetli evrak ve kambiyo senetlerinin takibi ile şirketlerin sözleşmelerini hazırlamayı da kapsamaktadır.

Bursa Ticaret ve Şirketler Hukuku
Bursa Ticaret ve Şirketler Hukuku
Bursa Ticaret ve Şirketler Hukuku
Bursa Ticaret ve Şirketler Hukuku
Bursa Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Bursa’da bulunan Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin dava ve olaylarda, Bursa ticaret ve şirketler hukuku kapsamında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;

· Ticari alacaklar ile ilgili davalar

· Ticari işletmenin; diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan hukuki ve ticari sözleşmeleri

· Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması

· Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi

· Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları

· Ticari uyuşmazlıkların Arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi

· Şirket ile çalışanlar arasındaki ilişkinin eksiksiz ve hukuka uygun tahsisi

· Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar

· Distribütörlük, Franchising, Mal alım ve satım, acente sözleşmesinden kaynaklanan davalar

· Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar

Ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin yaşanılan uyuşmazlıklarda, ticaret şirketlerinin yönetim kurulu, genel kurul toplantıları, azlık hakları, genel kurul kararlarının iptali gibi konularda Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatına başvurabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için sayfamızdaki formu doldurabilir ya da telefonla arayarak randevu alabilirsiniz.