TAZMİNAT HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA TAZMİNAT HUKUKU

Bursa Tazminat Avukatı | Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak Tazminat Hukuku alanında sizlere hizmet vermekteyiz. Tazminat Hukuku çok fazla ayrıntı gerektiren bir alandır bu nedenle alanında uzman avukatlar aracılığıyla yürütülmelidir.

Tazminat, hukuka aykırı bir fiil sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarar karşısında ödenen bedeldir. Kişi uğramış olduğu haksız fiil durumunda zarara uğrar. Uğramış olduğu zararın türüne göre karşı taraftan tazminata hak kazanacaktır.

Hukukumuzda tazminat genel başlık altında incelendiğinde iki çeşit tazminat vardır. Bunlar Maddi ve Manevi Tazminat şeklindedir. Kişi, uğramış olduğu zarar sebebiyle hem maddi hem de manevi yönden etkilenebilir. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

Maddi ve manevi tazminat davası; borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm veya yaralanma, iş hukukundan kaynaklanan ihbar veya kıdem tazminatı, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm, suç işlenmesi, boşanma davası gibi birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen bir dava türüdür. Dolayısıyla bu dava türünün çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanların tümüne hâkim olmak ve uygulamayı iyi bilmek maddi ve manevi tazminat davalarının kazanılması bakımından gerekli ve önemlidir.

Bursa Tazminat Hukuku Avukatı
Bursa Tazminat Hukuku Avukatı

 

Bursa Tazminat Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;

· Trafik kazalarından kaynaklanan maddi – manevi tazminat davaları

· Sözleşmelerden kaynaklanan maddi – manevi tazminat davaları

· Haksız fiilden kaynaklanan maddi – manevi davaları

· İş hukukundan kaynaklı (Kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı vs. ) tazminat davaları

· İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi – manevi tazminat davaları

· Boşanma davasından kaynaklanan maddi – manevi tazminat davaları

· Hatalı doktor uygulamasından (malpraktis) doğan maddi – manevi tazminat davaları

· Hakaret, iftira vs. durumlardan kaynaklı maddi – manevi tazminat talepleri

· Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, rekabet hukuku kapsamında uğranılan zararların tazmini

· Basın yoluyla kişilik haklarına karşı yapılan saldırılara karşı tazminat davaları

· Mobbing (psikolojik taciz) den kaynaklanan tazminat davaları

· Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her türlü maddi – manevi tazminat davaları

Tazminat avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık’a başvurarak haklarınızın neler olduğunu öğrenebilir, ilgili davayı açarak, haklarınızı kazanma yoluna gidebilirsiniz