İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (İŞSİZLİK MAAŞI) NEDİR?

İşsizlik Maaşı 2021 – Bursa İş Avukatı | İşsizlik ödeneği bir diğer bilinen adıyla işsizlik maaşı, sigortalı çalışanlara işsiz kalması halinde ve belirli şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemelerdir. Kişilerin işsizlik maaşı alabilmesi için çeşitli şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanlar İŞKUR’dan işsizlik maaşı alamayacaktır. Bu yazımızda işsizlik maaşı alma şartları nelerdir, ne kadar süre ile alınır, işsizlik maaşı nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir, işsizlik maaşına başvuru süresi nedir gibi soruların cevaplarına yer vereceğiz. İşsizlik maaşı ile ilgili her türlü sorunuz için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları

İşsizlik maaşı almak için gerekli olan şartlar şu şekildedir;

 • Kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması gerekmektedir. İşsizlik maaşı her işten çıkış durumunda uygulanmaz. Örneğin istifa kodu ile işten çıkışı beyan edilen sigortalı işsizlik maaşından faydalanamaz. Hizmet akdi ya işveren tarafından feshedilmeli ya da işçi tarafından haklı bir nedene dayanılarak feshedilmesi gerekir. Bunun haricinde iş yerinin kapanması, kapatılması, el değiştirmesi, işin niteliğinin değişmesi gibi sebepler nedeniyle iş akdi son bulan sigortalılar işsizlik ödeneği alabilir. Bundan dolayı işveren işten çıkış yapılırken SGK’ya doğru iş kodunu bildirmesi önem taşımaktadır.
 • Kişinin hizmet akdi sona ermeden önce 120 gün boyunca sigortasının kesintisiz bir şekilde işveren tarafından yatırılması gerekmektedir.
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi tam ve eksiksiz olarak yatmış olması gerekmektedir. Emekli olduktan sonra sigortalı olarak tekrar çalışan kişilerde işsizlik primi ödenmediği için işsiz kalmaları durumunda işsizlik maaşından yararlanmaları söz konusu değildir.
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da İŞKUR sitesi üzerinden online olarak başvuru yapmak gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre ile Alınır?

İşsizlik maaşının ne kadar süre alınacağı kişinin sigortalı olarak çalıştığına bağlıdır. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Bu süre içerisinde işsizlik maaşı alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam eder.

İşsizlik Maaşı 2021 Miktarı Ne Kadardır?

İşsizlik Maaşı 2021 – Bursa İş Avukatı | Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL olduğu için ödenecek maksimum işsizlik maaşı 2.862,00 olacaktır. İşsizlik maaşı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşsizlik maaşına haciz konulması mümkün değildir. Bunun istisnası nafaka alacaklarıdır. Nafaka alacağından kaynaklana icra takiplerinde işsizlik maaşına haciz konulması mümkündür.

İşsizlik Maaşına Başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşecektir. 30 günlük süre, iş akdinin feshedildiğine dair işverence yapılan bildirim tarihinde başlar. Bazen işverenler tarafından işten çıkış kodu SGK’ya yanlış bildirilmiş olabilir. Bildirilen koda göre işsizlik maaşı alınamayacağı düşünülse dahi 30 günlük sürede işsizlik maaşı talebinde bulunulması gerekir. Zira açılacak davada mahkeme işten çıkış kodunun değiştirilmesine karar verirse geriye dönük ve toplu olarak işsizlik maaşı alma imkânı bulunmaktadır. Bundan dolayı 30 günlük sürede işsizlik maaşına başvurmak oldukça önemlidir.

İşsizlik maaşı alacak olan vatandaşların iş bulmaya hazır bir halde bulunması gerekmektedir. Çünkü işsizlik maaşı için başvuran kişilerin aynı zamanda iş arayan kaydı da alınır. Bu sebeple uygun iş bulunması halinde kişiye yönlendirme de yapılacaktır.

İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlanır ve her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.

İşsizlik Maaşının Kesilmesi

Aşağıdaki durumların varlığı halinde işsizlik maaşı kesilecektir;

 • Kişinin yeni bir işe başlaması, işe iade davasını kazanarak eski işine geri dönmesi veya kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi
 • İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı neden bulunmaksızın reddedilmesi
 • Bu sürede askerlik görevine başlanması
 • Kişiye yaşlılık aylığı bağlanması

Dava Açan İşçiye İşsizlik Maaşı Ödenir mi?

İşveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılan veya haklı nedenlerle iş sözleşmesini fesheden işçinin işten çıkış kodu SGK’ya doğru bildirilmezse işsizlik maaşı alamayacaktır. Bu durumlarda işçi ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi için açar ve kazanırsa geriye dönük olarak işsizlik maaşını alabilme hakkı doğmaktadır. Fakat işçinin geçmişe dönük işsizlik maaşı alabilmesi için mutlaka iş akdinin feshinden sonra 30 günlük süre içince maaş bağlanması için İŞKUR’a başvuru yapmış olması şarttır.

Arabuluculuk aşamasında işçi ve işverenin anlaşması durumunda düzenlenen arabuluculuk anlaşma tutanağının İŞKUR’a sunulması ile işsizlik maaşının bağlanması mümkündür. Tüm koşullar sağlanmasına rağmen işçiye işsizlik maaşı bağlanmaması halinde ise işçinin dava açma hakkı bulunmaktadır.

 

İşsizlik maaşı ile ilgili işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için iş sözleşmesinin sona ermesinden hemen önce bir avukat ile görüşerek süreci işçi lehine sürdürmek önem arz etmektedir. Zira işsizlik maaşı işten ayrılma sürecinin yalnızca bir parçasıdır. İşsizlik maaşının yanı sıra iş sözleşmesinin sona ermesinden kaynaklı birçok dava da gündeme gelecektir. Bursa Avukatı olarak işsizlik maaşı ile daha fazla bilgi için Ofisimizle iletişime geçebilirsiniz…

Leave A Reply