Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/21517 E. , 2015/20095 K. kararı ile Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet edeceğini kabul etmiştir. Yargıtay tarafından verilen bu karara Bursa Boşanma Avukatı olarak paylaştığımız sitemizden ulaşabilirsiniz. Bursa Boşanma avukatından  randevu almak için sitemizdeki formu doldurabilir ya da internet sitemizde yer alan numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

YARGITAY BAŞKANLIĞI


2. Hukuk Dairesi 2015/21517 E. , 2015/20095 K.


“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ: Ankara 8. Aile Mahkemesi
TARİHİ: 30/01/2014
NUMARASI : 2013/1695-2014/95


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi
ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından, zina ve şiddetli geçimsizlik sebeplerine
dayalı boşanma davası ve fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü:
Mahkemece davalı-davacı kadının zina fiilinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davacı-davalı erkeğin zina
(TMK.md.161) hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de; yapılan
soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-davacı kadının, 05.12.2010 günü ortak konuta bir erkeği
aldığı, aynı gece saat 22.00’de evde bu kişiyle birlikte yakalandığı, bu şahsın tuvalette gizlenmiş halde
bulunduğu, bu olay öncesinde de bu şahısla muhtelif tarihlerde çok sayıda görüşmesinin olduğu, bu
kişinin 05.12.2010 tarihli kolluk ifadesinde, davalı-davacı kadın ile evlenmeyi düşündüğünü, daha
öncede evine bir kez gittiğini, seviştiklerini ancak cinsel ilişkiye girmediklerini beyan ettiği
anlaşılmaktadır. Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına
delalet eder. Bu bakımdan zina kanıtlanmıştır. Tarafların zina (TMK m. 161) sebebiyle boşanmalarına
karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davacı-davalı erkeğin zina (TMK. md. 161) hukuksal
sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre
yeniden hüküm kurulması zorunlu hale gelen kabul edilen boşanma davası ve fer’ilerine yönelik temyiz
itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri
verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
oybirliğiyle karar verildi.02.11.2015(Pzt.)

Leave A Reply