Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/5598 E. , 2014/33171 K. kararı ile sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli mesajları beğenmek eyleminin internet ortamında paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı taktirde hakaret suçunu oluşturmayacağına karar vermiştir. Yargıtay tarafından verilmiş bu karara Bursa Ceza Avukatı olarak paylaştığımız sitemizden ulaşabilirsiniz.  Sitemizdeki formu doldurarak veya telefon ile arayarak Bursa Ceza Avukatından randevu alabilirsiniz.

YARGITAY BAŞKANLIĞI

4. Ceza Dairesi 2013/5598 E. , 2014/33171 K.

SUÇ: Hakaret


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine
göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre
yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden müştekiye hitaben “C. oto yıkama” ve temyize gelmeyen
sanık “A.. K..” profilleri adı altında gönderilen hakaret içerikli mesajları beğenmekten ibaret eyleminin,
bu mesajların sanık tarafından da internet ortamında paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı taktirde
hakaret suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, kişisel değerlendirme kapsamında kalacağı gözetilmeden
ve bu husus araştırılmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık E.. Y.. müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde
görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp
sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17/11/2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

Leave A Reply