Bursa Manevi Tazminat Davası

Bursa Manevi Tazminat Avukatı

Bu yazımızda manevi tazminat davaları, manevi tazminat davası zamanaşımı konuları anlatılacaktır. Manevi tazminat davalarını kimlerin açabileceği konusunda Bursa Tazminat Avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Bursa’da ve Türkiye’de yaşamış olduğunuz tüm sorunlar, davalarınızın takibi ve hak kaybı yaşamamanız için Bursa Manevi Tazminat Avukatına muhakkak danışmanız gerekmektedir. Ofisimizde Bursa Manevi Tazminat Avukatı olarak sizlere hukuki destek sağlanması için iletişim numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bursa Manevi Tazminat Davası

       1- Genel Olarak

Manevi tazminat davası kişinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi ve kişilik hakkının zedelenmesi temelinde Türk Borçlar Kanunu’nun 56 ve 58. Maddelerinde  düzenlenmiştir.  Manevi tazminat davasında hukuki sürecin takip edilmesi ve hak kaybı yaşanmaması için Bursa Avukatına başvurulmalıdır.

TBK m. 56 – Manevi Tazminat

Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

TBK m. 58 Kişilik Hakkının Zedelenmesi

Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.

    2-Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir ?

Manevi tazminat davası birçok farklı sebebe dayanarak açılabilir. Davayı, tazminata neden olan husus önem arz etmeksizin fiile ya da işleme maruz kalan kişi manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, trafik kazası sebebiyle yaralanan kişi, malpraktis sebebiyle bedensel bütünlüğü zarar gören hasta, boşanma davalarında eşler manevi tazminat davası açabilir. Bursa Manevi Tazminat Avukatı dava sürecinde sizlere hukuki destek sağlayacaktır.

Eğer tazminat davası açılmasının sebebi, hukuka aykırı bir fiil sebebiyle kişinin ölümüyse ölen kişilerin yakınları da tazminat davası açabilir. Ölen kişinin yakınlarını manevi  tazminat talep edebilecekleri gibi maddi tazminat da talep edebilirler. Ölen kişinin sağlığında mevcut olan desteği son bulacağından açılan maddi tazminat davası “destekten yoksun kalma tazminatı” olarak adlandırılmaktadır. Ölen kişinin herhangi bir maddi desteği söz konusu olmasa da  bu ölümden üzüntü duyan birinci derece yakınları manevi tazminat davası açabilir. Yaralama durumunda yaralananın yakınlarının tazminat davası açması söz konusu değildir ancak uzuv kaybı gibi bir yaralama söz konusu ise yakınları da manevi tazminat talep edebilir.

    3-Manevi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır ?

Manevi tazminat davaları için genel yetkili ve görevli mahkeme davalının yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemeleridir. Birden fazla davacı varsa bu kez davalılardan herhangi birinin yerleşim yerinde dava açılabilmektedir. Haksız fiil yani malpraktis, iş kazası, trafik kazası gibi durumlarda haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi de yetkilidir.  Davanın açılacağı mahkeme konusunda Bursa Manevi Tazminat Avukatına başvurulmalıdır.

    4-Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı Nedir?

Manevi tazminat davasında zamanaşımı tazminata sebep teşkil eden olaya ilişkin olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak Haksız fiiller için zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıldır ancak fiil ve fail daha sonra öğrenilmesi durumunda da her halükarda 10 yıldır. Zamanaşımın tespiti konusunda detaylı bilgi almak için Bursa Avukatına başvurulmalıdır.

    5-Hangi Sebeplerle Manevi Tazminat Davası Açılabilir ?

Manevi tazminat davası açılması için her olaydaki somut durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Manevi tazminat TBK m.56 ve 58 deki hallerde söz konusu olmaktadır. Kişinin bedensel bütünlüğünün yahut bir başka kişilik hakkının zedelenmesi sonucunda açılabilir. Örnek olarak bazı haller aşağıda sayılmıştır;

  • Yaşam hakkının ihlali (Örneğin, anne/babası öldürülen kişi manevi tazminat davası açabilir),
  • Kişinin sağlığının kötüleştirilmesi ya da vücut bütünlüğünün zarar görmesi (Örneğin, malpraktis nedeniyle görme kaybı yaşayan kişi tazminat talep edebilir),
  • Kişinin ruh sağlığının bozulması (Örneğin, gerçekleşen fiil sebebiyle ruh sağlığı bozulan kişi manevi tazminat isteyebilir),
  • Kişilik değerlerinin ihlal edilmesi sebebiyle üzüntü, elem veya ıstırap duymasına yol açılan kişi tazminat talep edebilir

    6-Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır ?

Manevi tazminatın hesaplanmasını teknik olarak sağlayan bir sistem yoktur. Manevi tazminat TBK m. 56’da “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

  • Olayın özellikleri
  • Tarafların mali durumları
  • Tarafların kusur oranları
  • Meydana gelen manevi zararın büyüklüğü
  • Olay tarihi itibariyle paranın değeri

Manevi tazminatta esas olan bir diğer ilke ise tazminatın, tazminat ödemekle yükümlü kişiyi fakirleştirmemesi ve tazminat alacaklısını da zenginleştirmemesidir. Hâkim, hakkaniyete uygun bir manevi tazminat miktarı belirlemelidir. Yargıtay manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olarak kullanılmaması gerektiği görüşündedir. Bursa manevi tazminat avukatına tazminatın hesaplanması hususunda hukuki destek almak için başvurabilirsiniz.

Leave A Reply