Boşanma ve Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı davalarında Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bize ulaşın.

İş Hukuku

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak işçilik alacağı (kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, UBGT alacağı) davaları başta olmak üzere iş hukuku alanında gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak, alanında uzman icra avukatları ve icra kâtipleri ile icra ve iflas hukukundan kaynaklanan dava ve takip süreçlerinin hızlı, etkin ve aktif olarak yönetilmesi adına müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak mirasçıların mal paylaşımı sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarının çözümü noktasında açılacak davaların takibi ve başarıyla sonuçlandırılması için müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak başta şirketler hukuku olmak üzere, ticari uyuşmazlıklar ile ticari alacakların çözümü, kıymetli evrak ve kambiyo senetlerinin takibi ile şirket sözleşmelerinin hazırlanması konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak ceza hukuku alanında uzman avukatlarımızla ceza soruşturması, kovuşturması, itiraz, istinaf, temyiz ve infaz süreçlerinde müvekkillerimize hukuki destek ve avukatlık hizmeti sağlıyoruz.

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukukuna ilişkin iptal, tam yargı ve idari sözleşmeden kaynaklanan davalarda ve danışmanlık hizmetlerinde Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak uzman kadromuzla yanınızdayız.

Tüketici Hukuku

Tüketici işlemlerinden kaynaklanan her türlü dava sürecinde Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak uzman kadromuzla yanınızdayız.

Tazminat Hukuku

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak hukuka aykırı bir eylem sonucu meydana gelen maddi veya manevi zararlarınızın karşılanması için açılacak davalarda uzman ve tecrübeli avukatlarımızla danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.