İCRA VE İFLAS HUKUKU

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA İCRA VE İFLAS HUKUKU

Bursa İcra Avukatı I Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak icra ve iflas hukuku alanında uzman ekibimizle hizmet sağlamaktayız. Günlük yaşantıda alacak ve borç ilişkisi her zaman karşımıza çıkmaktadır. Borçlunun borcunu vadesinde ödemesi durumunda hiçbir sıkıntı yaşanmazken, borcun vade tarihinde ödenmemesi icra ve iflas hukuku kurallarını gündeme getirmektedir. Bu durumda uyuşmazlığın nasıl çözümleneceği, alacaklının alacağına nasıl ulaşacağı sorularına cevap verilmesi gerekmektedir.

İcra ve İflas Hukuku 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İcra ve iflas hukuku ödenmeyen borcun devlet eliyle hangi prosedüre göre nasıl tahsil edileceğini, iflas sürecinin nasıl işleyeceğini belirlemektedir. Diğer bir ismi cebr-i icra olan icra takibinde ödenmeyen borcun tahsil edilmesi devlet gücü ile sağlanmaktadır. İcra takipleri ve İflas İcra ve İflas kanunu çerçevesinde yapılmaktadır.

İcra takiplerinin de İlamlı İcra ve İlamsız İcra olmak üzere çeşitli türleri vardır. Alacağınızın tahsil edilmesi için hangi icra takibi yönteminin kullanılacağının tespit edilmesi için Bursa İcra Avukatına başvurabilirsiniz. Bahsedilen icra takipleri de kendi içlerinde çeşitli türlere ayrılmaktadır. Uygulamada en çok karşımıza çıkan takip türleri İlamsız icra takiplerinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiptir. Bunun yanında genel haciz yolu olan ilamsız takip de uygulamada karşımıza çokça çıkmaktadır. Bu takiplerin birbirinden ayrılan özellikleri itiraz süreleri ve itiraz merciileri bakımındandır.

Genel haciz yolu ile takipte ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde takip kesinleşmektedir ve haciz işlemlerine başlanılmaktadır. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte ise ödeme süresi 10 gündür. İlamlı takiplerde ise ödeme süresi karşımıza 7 gün olarak çıkmaktadır. Yine icra takiplerinde başvurulacak yollardan biri de ihtiyati hacizdir. İhtiyati haciz İcra ve İflas Kanunun 257.maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Alacağınızın tahsil edilmesi ya da borçlu olduğunuz durumlarda yasal mevzuat çerçevesinde borcunuzu nasıl ödemeniz gerektiği ile ilgili olarak Bursa İcra Avukatına başvurmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak, kendi alanında uzman icra avukatları ve icra katipleri ile icra ve iflas hukukundan kaynaklanan dava ve takip süreçlerinin hızlı, etkin ve aktif olarak yönetilmesi adına müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bursa İcra ve İflas Hukuku Avukatı
Bursa İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Bursa İcra Hukuku Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;

· Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi

· Haciz işlemleri

· Borca ve takibe itiraz işlemleri

· İtirazın iptali davaları

· İtirazın kaldırılması davaları

· Menfi tespit davaları

· İstirdat davaları

· Çek, bono ve senet tahsili

· Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları

· İhtiyati haciz kararı alınması

· Karşılıksız çek davaları

· İflas hukuku işlemleri

· İflasın ertelenmesi davaları

· Yedieminliği suiistimal davaları

Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak, bursa icra hukuku ve bursa icra avukatı alanlarında temel prensibimiz alacaklının parasına en etkili, en kısa şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Bu kapsamda bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.