AİLE HUKUKU VE BOŞANMA AVUKATI

Her türlü hukuksuzluğa karşı tecrübemizle mücadele etmek için biz buradayız

BURSA EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

Bursa En İyi Boşanma Avukatı I Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak aile hukuku ve boşanma avukatı olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Boşanma, taraflar arasında kurulmuş olan evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesidir. Eşler arasındaki sorunların evlilik birliğinin devam etmesini engeller boyutlara ulaşması tarafları boşanmaya iten temel sebeptir. Burada ortaya çıkan sorunların ve anlaşmazlıkların hem psikolojik hem hukuksal yönden özenle takip edilmesi gerekmektedir. Bu sayede tarafların hakları tam olarak korunacaktır. Zerdali Hukuk ve Danışmanlık olarak aile hukuku alanında uzman avukatlarımız tarafından, boşanma süreçlerini en kısa sürede ve etkin bir şekilde çözüme ulaştırmayı ilke haline getirmekteyiz. Bu kapsamda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile ve Boşanma hukuku sonuçları itibari ile önemli bir konudur. Zira boşanma ile birlikte sadece tarafların evlilik birliği sona ermemekte, aynı zamanda mal paylaşımı, tazminat, velayet, nafaka gibi birçok ekonomik ve manevi konu da boşanma ile gündeme gelmektedir. Bu sebeple eşlerin birçok konuda hayatını etkileyen boşanma davalarının ve süreçlerinin profesyonel bir şekilde takip edilmesi ve sonuçlarının hak kaybına neden olmayacak şekilde çözüme kavuşturulması çok önemlidir.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların en az 1 yıllık süre ile evli bulunmaları ve boşanmaya bağlı diğer hususlarda mutlak bir şekilde anlaşmaya varmış olmaları şarttır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarındaki en önemli hususlardan biri taraflar arasında imzalanacak ve sonrasında mahkemeye sunulacak boşanma protokolüdür. Boşanma protokolünde boşanmaya bağlı sonuçlar olan mal paylaşımı, tazminat, velayet, nafaka gibi konular anlaşma altına alınır. Sonradan hak kaybı yaşanmaması için boşanma protokolünün tüm yönleriyle hazırlanması şarttır. Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafın da ilk duruşmada mahkemede hazır bulunmaları ile tel celsede sonuçlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları ise taraflardan birinin boşanmak istememesi veyahut boşanmaya bağlı diğer sonuçlarda anlaşılamaması durumunda karşımıza çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma davasında, boşanma davasını açan kişi, eşinden boşanmak istediğini gerekçeleri ve delilleriyle birlikte talep edecektir. Ayrıca tazminat talep ediyor ise eşinin evlilikte kusurlu olduğunu ispatlayacak, gerekçeleri bulunuyor ise nafaka ve velayet talebinde bulunabilecektir. Çekişmeli boşanma davası, iddiaları ve savunmaları ispat açısından önemli bir davadır. Boşanma davalarında boşanma iddiasının ispatlanamaması durumunda dava reddedilecektir.

Boşanma Davalarında Velayet

Boşanma davalarında, tarafların müşterek çocuklarının bulunması durumunda velayet konusu da gündeme gelecektir. Velayet; ergin olmayanların (18 yaşından küçüklerin) ve hâkim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla anne babaya tanınmış hak ve ödevleri ifade eder.  Hâkim velayet konusunda karar verirken, çocuğun yararına ve üstün menfaatine göre karar verecektir. Velayetin her zaman anneye verileceği yönündeki düşünce hatalı olup, çocuğun bakımının hangi tarafça daha iyi karşılanacağı incelenecektir. Velayet hakkında boşanma davası ile birlikte karar verilir. Fakat bu mutlak bir velayet olmayıp, daha sonra şartların değişmesi durumunda da ayrı bir velayet davasının açılmasında ve velayetin el değiştirmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır. Velayet davalarında çocuğun menfaatinin bunu gerektirdiğini ispatlamak çok önemlidir. Boşanma avukatı aracılığıyla davanın takip edilmesi böylesi önemli bir konuda hata yapılmamasını sağlar. Çocuğun velayetini alamayan tarafın çocukla belli gün ve saatlerde görüşme hakkı vardır. Bunun zamanı ve süreleri mahkeme tarafından belirlenir. Çocuğun belirlenen zamanlarda gösterilmemesi durumunda da cebri icra yoluna başvurmak gerekmektedir.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanmanın sonuçlarından biri de nafakalardır. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası boşanma davalarında dava dilekçesi ile talep edilebilecek nafaka türleridir. Eşlerden birisi boşanma davası nedeniyle refah durumu düşmüş veya herhangi bir yerden geliri bulunmuyor ise dava süresince tedbir nafakası, dava sonuçlanınca yoksulluk nafakasına dönüşecek şekilde nafaka talep edilebilir. Aynı şekilde çocuk adına da dava süresince tedbir nafakası, dava sonuçlanınca iştirak nafakasına dönüşmek üzere nafaka ödenmesini isteyebilir. Bu nafakaların belirlenmesinde tarafların dava esnasındaki ifadeleri ve delilleri önemlidir. Bu nedenle dikkatli olarak yürütülmesi gereken bir süreçtir.

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma davalarında evliliğin bitiminde kusuru olan taraftan maddi ve manevi zararların tazminini isteme imkânı da bulunmaktadır. Tazminat kusurlu olan eş tarafından ödenecektir. Tazminat miktarı hâkim tarafından davadaki delil durumuna ve taraf ifadelerine göre belirlenecektir. Bu nedenle boşanma davalarının alanında uzman bir avukatla yürütülmesi önem taşımaktadır.

En İyi Boşanma Avukatı Bursa

Bursa’da bulunan Zerdali Hukuk ve Danışmanlık aile ve boşanma hukuku alanında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır

Bursa Boşanma Avukatı olarak Zerdali Hukuk ve Danışmanlık ekibinin vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir;
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mal paylaşımı davaları
 • Velayet davaları
 • Nafaka davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Aile konutu şerhi davaları
 • Soy bağına ilişkin davalar
 • Evlenmenin hükümsüzlüğü
 • Babalık davaları ve nesebin reddi davaları
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetname iptal davaları
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Nişan hediyelerinin geri verilmesi davası
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

Zerdali Hukuk ve DanışmanlıkBursa En İyi Boşanma Avukatı olarak müvekkillerine boşanma ve aile hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.