Ekibimiz

Ekibimizin tebrübeli üyesini daha yakından tanıyabilirsiniz.

Avukat Sebanur AŞIK ZERDALİ, Balıkesir’de doğmuştur, aslen Orduludur. İlköğretim ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamış olup, 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde burslu olarak hukuk eğitimine başlamıştır. 2016 yılında üniversiteden mezun olarak, 1 yıllık Avukatlık stajını tamamlamış ve 2017 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak meslek yaşamına başlamıştır. Ayrıca 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programından “Müteselsil Sorumlulukta Zarar Verenlerin Birbirine Karşı Rücu İlişkisi” konulu yüksek lisans tezini yazarak başarıyla mezun olmuştur.

İyi derecede İngilizce bilen Avukat Sebanur AŞIK ZERDALİ, 2017 yılından bu yana İşçi ve İşveren Arasındaki Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Boşanma Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında faaliyet göstermiştir. 2019 yılından bu yana da kurucu ortağı olduğu Zerdali Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nda yerli ve yabancı birçok müvekkiline hizmet vermektedir.

| Bursa Boşanma Avukatı

Katıldığı Eğitimler;

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Semineri” Türkiye Barolar Birliği Özel Eğitim Semineri (2019)

“Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği Semineri” Türkiye Barolar Birliği Özel Eğitim Semineri (2019)

Ankara Barosu CMK Merkezi Yabancılar Listesi Uygulamaları Eğitim Programı” (2018)

“Ankara Barosu Gelincik Projesi Rehber Avukat Eğitim Programı” (2018)

“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi” Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Meslek İçi Eğitim Semineri (2018)

“Ankara Barosu Adli Yardım Eğitim Semineri” (2018)

“Ankara Barosu Ceza Muhakemesi ve Çocuk Adalet Sistemi Semineri” (2018)

“Uzlaştırmacı Eğitimi” TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  (2017)

“Ankara Barosu CMK Eğitim Semineri” (2017)

“Sermaye Piyasası Kurulu Eğitim Semineri” (2016)

Yayınları;

Müteselsil Sorumlulukta Zarar Verenlerin Birbirine Karşı Rücu İlişkisi, Seçkin Yayınları ( https://www.seckin.com.tr/kitap/699437316 )